Christoph De Boeck werkt op een beeldende manier met het geluidsmedium. In zijn installaties wordt geluid een tastbare aanwezigheid. De ruimtelijke organisatie van geluidsbronnen, de materiaalkeuze van media en de methode voor geluidsoverdracht maken alle deel uit van het permanente onderzoek dat De Boeck voert naar hoe geluid zich verhoudt tot zijn omgeving en tot ons. Daarenboven confronteert de dynamische spatialisatie van klank de bezoeker met de idee van akoestische energie als artistiek object en zelfs als beeldend principe.

Van 2002 t/m 2012 was De Boeck co-artistiek leider van deepblue, de interdisciplinaire productiestructuur die hij opzette samen met Heine Avdal en Yukiko Shinozaki. In samenwerking met Heine Avdal en Yukiko Shinozaki heeft hij binnen deze structuur voor verschillende performances het concept geschreven alsook gespatialiseerde opstellingen voor data en audio ontworpen. Vanaf 2013 zet hij zijn activiteiten verder in Overtoon vzw, samen met Aernoudt Jacobs.